Textové pole: • (1.9.1958 až 30.6.1967) - Základná deväťročná škola, Trenčianska Teplá 
Textové pole: • (24.9.1996 – 13.12.1996) - Intenzívny kurz anglického jazyka – podľa normy STANAG 6001 úroveň 2  
Textové pole: (6.10.1993 – 28.2.1996) - Právnická fakulta, Univerzity Komenského Bratislava, Obhajoba dizertačnej práce na tému „Poistenie - miesto a úloha v spoločnosti, právna podstata a jeho aspekty v oblasti sociálneho zabezpečenia“ 
Philosophiae Doctor - PhD. 
Textové pole: • (1.9.1986 až 5. 6.1991) - Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor právo 
Magister práv -  Mgr.
Textové pole: • (3. a 27.2.1995) - Právnická fakulta, Univerzity Komenského Bratislava, doktorandské štúdium rigorózne skúšky – finančné právo, teória štátu a práva – 
Doktor práv - JUDr. 
Textové pole: • (1.9.1970 – 31.8.1974) - Vojenská akadémia Antonína Zápotockého Vyškov na Morave – Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečenia Žilina – odbor organizátorsko-ekonomický finančný
Inžinier ekonómie - Ing.
Textové pole: • (1.9.1967 až 30.6.1970 ) - Vojenská škola Jána Žižku Bratislava - Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica, s maturitou). 
Textové pole:

JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

vduris.sk

vduris.sk

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005

Ukončené systematické a inštitucionálne vzdelanie