38 rokov

služby v ozbrojených silách

od 1.9.1967 do 31.8.2005

Prehľad zamestnaní a pracovného zaradenia

V období od 1.9.1974 do 31.8.2005 – profesionálny vojak, v nasledujúcich pozíciách:

 

 

 

 

 

 

1992-1994 náčelník Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava

1994-2005 riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava

1992-1992 náčelník skupiny pre tvorbu právnej koncepcie pracoviska pre prípravu rezortnej zdravotnej poisťovne FMO Bratislava Vojenského úradu ekonomického zabezpečenia FMO Praha

1976-1992 náčelník finančnej služby 6. ženijnej brigády v Seredi (VÚ 8216 Sereď)

1974-1976 finančný náčelník 6. ženijného pluku v Seredi (VÚ 8014 Sereď)

V období od 1.9.2005 do 31.8.2015

2005-2006 analytik a konzultant v oblasti riadenia samostatných procesov, finančnej činnosti a práva

2006-2008 odborník plniaci úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky - poradca ministra obrany Slovenskej republiky v oblasti riadenia samostatných procesov, finančnej činnosti a práva

Činnosť v rámci získanej teoretickej a praktickej kvalifikácie

Textové pole:

JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

vduris.sk

vduris.sk

2008-2015 analytik a konzultant v oblasti riadenia samostatných procesov, finančnej činnosti a práva

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005