JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

Analýza stavu problému

a projekt jeho redizajnu

Vitajte na mojej osobnej stránke

 

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2023

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005

Textové pole: Textové pole: Criminis imperium - memento veritatis !!!

crimen et poena

Perduellio et  Parricidium

Perduellio crimen majestatis fuit. 
Parricidium fuit crimini paterni homicidii. 

!!! Sub hac lege, qui Parricidio vel Perduellione convicti sunt, in arbore infello pendenti vel e rupe Tarpeia proiectis necati sunt. Non potuerunt familiae eorum lugere eos, et domus eorum deletae sunt. !!!
Textové pole:

vduris.sk

vduris.sk